PHDES LANDGRAAF     

          

Bestuur

Een aantal enthousiaste leden zet zich met veel passie in voor PHDES.
De volgende leden maken deel uit van het bestuur.

...................... | voorzitter
Ronald Bouwers | 2e voorzitter
Maria Hoesen | secretaris
Hilde Kouwenberg | penningmeester
Hannie Erens | 2de secretaris
Marion Doveren | 2de penningmeester

Jolanda v.d. Eijnden | Michele Bormans | Bert Kouwenberg | contributie en ledenadministratie

Rob Snijkers | Heleen Böhmer | Netta Doveren | Winand Doveren | 

Lizanne Franzen | Henk Schins | Ed Doveren